PAWEŁ JEZIERSKI
Psycholog, psychoterapeuta
Na początek

Najważniejszy jest pierwszy krok.

Często słyszymy to zdanie. I pewnie dla wielu osób jest ono prawdziwe. Ale nie dla wszystkich.

Czasem ten pierwszy krok jest najłatwiejszym. Może dlatego, że przekroczyliśmy pewien próg bólu a może sięgnięcie po słuchawkę i umówienie pierwszej sesji nie sprawia nam problemu. A kłopoty i wątpliwości nachodzą nas dopiero na kolejnych etapach.

Innym trudniej jest zacząć, za to pierwsze sesje przynoszą największą ulgę. Gdy mogą wyrzucić z siebie to wszystko z czym przyszli a terapię. Podzielić się ciężarem z drugą osobą, chociaż na krótko. Za to wyzwaniem jest dla nich wytrwanie. Kusi ich by poprzestać na tej chwilowej uldze, nie sięgać głębiej do prawdziwie bolesnych miejsc.

Każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia, inny próg bólu, inaczej reaguje na trudne, stresowe sytuacje. To ważne by uświadomić sobie, że nie ma jednej drogi dla wszystkich ani prostych uniwersalnych sposobów na wszelkie problemy. Każdy z nas potrzebuje znaleźć własne odpowiedzi. Ale nie musi robić tego sam. 

To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.

- Jonathan Carroll

Psychoterapia

Podejście psychodynamiczne

Chociaż nie mamy bezpośredniego dostępu do swojej podświadomości, wiemy że wpływa ona na nasze zachowania. Poznajemy jej działanie gdy odczuwamy lęk ale nie wiemy czego się boimy lub smutek chociaż nie możemy wskazać wyraźnych powodów. Obraz człowieka jako istoty składającej się zarówno z procesów świadomych jak i podświadomych stanowi podstawę psychoterapii psychodynamicznej.

Celem tej terapii jest dotarcie do wypartych pragnień, uczuć i myśli. Przez zrozumienie ich, możemy odzyskać radość życia, poczucie własnej wartości i naprawić relacje, zarówno prywatne jak i zawodowe.

Terapeuta pełni w tym procesie rolę przewodnika, który pomaga dotrzeć do wydarzeń i uczuć odsuniętych w podświadomość. Dopiero gdy lepiej poznamy siebie, możemy rozpocząć pracę nad zmianą błędnych przekonań i destrukcyjnych zachowań. Terapeuta nie ocenia ani nie mówi jacy powinniśmy być. Jego zadaniem jest wskazywanie mechanizmów które nami rządzą, pomoc w ich zrozumieniu i w pracy nad tym, co chcemy w sobie zmienić.

 

Konsultacja

Terapia jest zazwyczaj poprzedzona wstępną konsultacją z terapeutą. To spotkanie daje możliwość zorientowania się w sytuacji pacjenta, zakresie problemów i ustalenia jego oczekiwań względem terapii. Podczas konsultacji wybieramy też najlepszą formę współpracy. Jedno spotkanie trwa 50 minut.

 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkania, odbywające się regularnie (jeden lub dwa razy w tygodniu), o stałej porze, zawsze z tym samym terapeutą.

Terapia krótkoterminowa pomaga uporać się z konkretnym kryzysem, takim jak śmierć bliskiego czy choroba. Jest pomocna w sytuacji gdy konieczne jest podjęcie trudnej, życiowej decyzji. Kończy się we wcześniej ustalonym terminie.

Psychoterapia długoterminowa nastawiona jest na pogłębioną pracę nad poznaniem siebie i przyczyn swoich problemów i destruktywnych zachowań. W tym przypadku nie zakładamy z góry terminu zakończenia.

 

Psychoterapia grupowa

U podstaw terapii grupowej leży przekonanie, że problemy psychologiczne wynikają najczęściej z relacji z innymi. W obrębie grupy możliwe jest przeżywanie, analizowanie i zrozumienie indywidualnych trudności, wyraźnie widocznych w relacjach z uczestnikami, grupą jako całością czy z terapeutami.

Taka grupa tworzy środowisko sprzyjające analizowaniu siebie, innych ludzi i mechanizmów rządzących tym jak budujemy relacje. Uwidocznia nasze wzorce nawiązywania i utrzymywania kontaktów, ułatwia poznanie schematów postrzegania i odbierania innych, ich zachowań a także wpływu, jaki mają na nasze życie i związki.

Terapia grupowa pozwala pracować nad poznaniem siebie w relacji z innymi. Pomaga przyjąć odpowiedzialność za swoje zachowania i uzyskać nad nimi kontrolę. Daje nam większą świadomość a, co za tym idzie, swobodę wyboru. Pozawala zmienić życie na lepsze i rozwijać pozytywne wzorce.

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.

- Andrzej Sapkowski - Krew elfów

Coaching

Coaching jest formą samorozwoju. Dąży do osiągnięcia dojrzałości wszystkich aspektów naszej osobowości. W odróżnieniu od psychoterapii, tu napędza nas potrzeba samorealizacji, a nie cierpienie. Celem samorozwoju jest stopniowe poszerzanie perspektywy poprzez realizację wytyczonych celów.

Coaching jest dynamicznym procesem, podczas którego coach wspiera klienta w rozwoju osobistym. Poprzez systematyczne odkrywanie potencjału, sił i możliwości klienta, pomaga mu w dokonywaniu pozytywnych zmian.

Od 2014 r prowadzę procesy coachingowe dla osób indywidualnych, związanych z polityką, specjalistów oraz prywatnych przedsiębiorców.

Jako coach współpracowałem m.in. z firmami: Avalon Development Group, Bariera Dźwięku, Kancelaria Ostrowski, Sowa, Kopka i wspólnicy, Kuracja sp. z o.o., Nattan, Nemezis, Pixel Media, PP Invest, Qubic, Semicon, WOT1, WTS Orzeł.

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłem Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w ramach Laboratorium Psychoedukacji, szkolenia posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłem szkolenie Mentalization Based Treatment (MBT) i jestem w trakcie szkolenia z Intensive Short-Therm Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 

Moje doświadczenie obejmuje diagnozę psychologiczną i psychoterapeutyczną, konsultacje i porady terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapie grupową, psychoterapię par, treningi interpersonalne, warsztaty.

Obecnie pracuję w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz par. Prowadzę też małe grupy superwizyjne w ramach zajęć na Studium Psychoterapii - rekomendowanym szkoleniu terapeutycznym organizowanym przez Laboratorium. Jestem też wykładowcą na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie zdobywałem prowadząc terapie indywidualne i grupowe w takich miejscach jak: Oddział Psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala w Łomży, Oddział Psychiatrii Sądowej (o wzmożonym zabezpieczeniu) w Szpitalu w Choroszczy, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Warszawie, w NSPL Psyche, Oddział Psychogeriatryczny w Szpitalu Nowowiejskim, Centrum Psychoterapii na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w Poradni Leczenia Nerwic. Współpracowałem jako ekspert z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należę do Sekcji Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i do Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W mediach:

1. Psychoterapia grupowa - wywiad

2. Dlaczego on nie może być taki jak ja? - wywiad

3. Konferencja: Pogranicza coachingu i psychoterapii - wystąpienie pt: Jedno zgłoszenie - dwa rozwiązania

4. Trójkonferencja 2017, Kraków. "Obcy. Inny. Taki sam w psychoterapii". Wystąpienie pt.: "Obcy w nas czy obcy wokół nas"

 

 

Kontakt

Numer telefonu: +48 530 58 28 28

E-mail: terapeuta@paweljezierski.pl

Mój profil na Znanylekarz.pl